Prekladany

Ponúkame Vám preklady kontrolované rodenými hovorcami. Či už ide o Vašu webovú stránku, Vaše zamestnanie, Vašu spoločnosť, pre úradné účely alebo školu – prekladáme dokumenty a texty všetkých druhov do alebo z nasledujúcich jazykov (vrátane úradne overených prekladov):

Ceny

 

Jazyk

 

Cieľový jazyk

Ceny€ / NS

bez DPH

   /  


10,- €

   /  


10,- €

   /  


10,- €

   /  


10,- €

   /  


10,- €

   /  


10,- €

Ďalšie ceny v € bez DPH

Všetky jazyky

Oprava/Korektúra rodeným hovorcom (neplatí pre strojové preklady)

od 5,- €

Všetky jazyky

Úradne overené preklady (napr. vysvedčenie, výpis z registra trestov, diplomy, certifikáty atď.)

od 18,- €

Všetky jazyky

Úradne overené preklady dokumentov o vozidle (časť 1 a 2)

od 50,- €

Všetky jazyky

Zaslanie papierovej faktúry poštou

4,- €

  • Všetky ceny sú platné pre jednu štandardnú stránku (NS = 1800 znakov, vrátane medzier, a sú vypočítané podľa zdrojového textu a nie z prekladu)
  • Štandardný dodací termín 2-3 dni
  • Minimálna fakturovaná veľkosť objednávky 1 NS

Môžete nás kontaktovať v čase od 8 do 18 hodín na telefónnom čísle +421 948 640 170 alebo cez e-mail: info@germangroup.eu.